PowerPivot 2016

PowerPivot en DAX met Excel 2016

Een draaitabel is een geweldig instrument om gegevens uit een tabel om te zetten in informatie. Een nadeel van een draaitabel is dat u maar met één tabel kunt werken.

Verder bent u met een draaitabel gebonden aan gegevens uit een Exceltabel.
Wanneer u informatie wilt halen uit meerdere tabellen en uit andere bronnen dan Excel, komt PowerPivot in beeld. PowerPivot maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen via draaitabellen snel om te zetten in informatie.

Welke mogelijkheden gaat PowerPivot u geven?

– U kunt meer dan een miljoen rijen met data importeren uit bronnen zoals Excelmappen, relationele databases of tekstbestanden.
– U kunt interactieve rapporten samenstellen met draaitabellen en draaigrafieken.
– U kunt slicers of tijdlijnen gebruiken om de informatie nog verder te verfijnen, zodat u precies die informatie krijgt die nodig is om een besluit te nemen.
– U kunt gebruikmaken van de formuletaal DAX (Data Analysis Expressions).
DAX biedt u nog meer mogelijkheden om berekeningen te maken, gegevens te groeperen en te analyseren.

De stof wordt in begrijpelijke taal uitgelegd zonder onnodige technische taal.
In het boek wordt uitgelegd hoe u de tabellen importeert in PowerPivot. Stapsgewijs wordt daarna uitgelegd hoe u de tabellen aan elkaar koppelt en draaitabellen maakt. Daarna gaat u verder met DAX om nog meer informatie uit uw data te halen.

Het boek bevat veel opdrachten, zodat u ervaring krijgt met het maken van draaitabellen met PowerPivot.

Elk hoofdstuk eindigt met herhalingsopdrachten.
Dit boek is bedoeld als cursusboek. Het kan zowel in een cursus, maar zeker ook voor zelfstudie worden gebruikt.

DAX
DAX is de functietaal waarmee u nog meer informatie uit de tabellen haalt en in een draaitabel kunt verwerken. Hiermee worden uw draaitabellen nog krachtiger.
U leert werken met functies als IF, DISTINCTCOUNT of CALCULATE.

Ik ga er in dit boek van uit dat u al bekend bent met de standaardmogelijkheden en de functies van Excel 2016. Daarnaast ga ik ervan uit dat u enige ervaring hebt met draaitabellen.
Als u nog geen ervaring hebt met draaitabellen, kunt u beter beginnen met onze uitgave Draaitabellen met Excel 2016.

Gegevens ISBN: 978 94 6139 034 9
220 pagina’s
Ringband

Prijs € 27,50 (inclusief btw)